Telefon 0703 - 27 86 28

Coaching som gör skillnad

'Anna hjälpte mig när jag inte själv förstod varför min dialog med medarbetarna inte fungerade fullt ut, hon var den som fick mig att se var vi brast i vår kommunikation'
'Att ha Anna som coach är det bästa som hänt i mitt yrkesliv på mycket länge. Annas coachande har gett mig många nya insikter om hur jag är som person.
'Mellan samtalen övar jag ofta på saker som jag tycker är svåra. Det gör att cochningen är en slags förändringsprocess som inte är enkel men mycket intressant att gå igenom.'
'Jag har testat coaching tidigare men det har aldrig känts värt tiden. Här var det annorlunda, tiden får jag igen med råge i bättre beslut och en fritid fri från grubbel.'
KONTAKT

Vad tillför MüExperience

FLEXIBEL

Med många års erfarenhet av coaching, personlig och verksamhetsutveckling kan Anna erbjuda lösningar och återkoppling med en flexibilitet som underlättar all dialog.

LYHÖRD

Anna har ett ovanligt ärligt intresse för människor som ger en lyhördhetsom speciellt i svåra personliga situationer upplevs som förlösande.

PRAGMATISK

Med erfarenhet från flera egna chefstjänster finns många praktiska situationer i yrkeslivet som Anna själv har upplevt. Många som är tveksamma till coaching upplever Anna som annorlunda och uppskattar det hon tillför.

Om Anna Brümmer


Anna

Coaching är att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge och Anna är en trygg coach som stöttar sina fokuspersoner på deras väg mot insikter som skapar utveckling. Utgångspunkten är att alla kan nå sin fulla potential.

Anna har själv arbetat som chef och ledare sedan över två decennier och hennes arbetsliv har dominerats av uppdrag i kreativa skärningspunkter mellan olika verksamheter, uppdragsgivare och målgrupper. Det har ofta handlat om olika former för verksamhets­utveckling och/eller projekt­organisationer och uteslutande i grupper med blandade professioner.

Anna har en professionell coachutbildning från ICF-certifierade Leapfrog. Hon har genomgått både grundutbildning och fördjupning. ICF står för International Coach Federation.

MüExperience tjänster

CHEFSCOACHING

Det finns många anledningar till att chefer och ledare väljer att utveckla sig själva och sitt ledarskap. All coaching utgår ifrån individen men några vanligt förekommande önskemål har under åren varit: utveckla sitt ledarskap, identifiera individuella mål, förbättra självkännedom och medvetenhet kring eget beteende samt stöd vid förändringsprocesser.

PERSONLIG UTVECKLING

En viktig del för välbefinnande är en god balans i livet. Det är inte alltid lätt att på egen hand identifiera eller nå insikter som kan ge kraft och motivation till förändring. Coaching gör det möjligt!

VERKSAMHETSUTVECKLING

En organisation är alltid uppbyggt av individer. Om verksamheten kört fast i gamla hjulspår är coaching ett effektivt sätt att vidareutveckla verksamheten. Speciellt eftersom coaching får både organisation och individer att växa.

Kontakta MüExperience

Kontaktuppgifter

Kontakta oss gärna. Vi återkommer normalt senast inom en arbetsdag.

070 - 327 86 28

Anna@MuExperience.se

Slogstorp 1603, Löberöd